کتاب > نامه های صالح

توضیحات کتاب

کتاب حاضر مجموعه نامه‌ها، فرمان‌ها و اجازات کتبی نوشته حضرت آقای صالح علیشاه است که پس از رحلت معظم له در سال 45 شمسی به دستور حضرت آقای رضا علیشاه و به همت مرحوم آقای حاج سید هبده الله جذبی جمع‌آوری شد و به چاپ رسید. در این نامه‌ها، شواهد و نشانه‌های بسیاری که معرف شخصیت ایشان به عنوان یک درویش واقعی است یافت می‌شود. این‌گونه که هم به جزئی‌ترین امور زندگی توجه دارند و با عقل ایمانی پاسخ سؤالات نویسندگان نامه را می‌دهند و آن‌ها را راهنمایی می‌کنند و هم با بصیرت قلبی در مقام ارشاد سالکان، هدایتشان می‌کنند

جزئیات کتاب

شماره 11187
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی صالحعلیشاه
قیمت (تومان) 320000