کتاب > کتاب کوچک عشق

توضیحات کتاب

این کتاب دربردارنده 33 داستانک کوتاه فارسی با موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی است. در داستان اول از این کتاب «مش محمدحسن»، پیرمردی است که نهالی کاشته است که بار نمی‌دهد. مردم روستا به او گوشزد می‌کنند که درخت را رها کند، اما مش محمد درخت را نه برای محصولش بلکه برای دلش کاشته است. درخت که متوجه مهربانی مشدی می‌شود میوه می‌دهد و مشدی در سایه درخت می‌آرامد

جزئیات کتاب

شماره 11185
رده بندی ادبیات عرفانی
نویسنده علیرضا روشن
قیمت (تومان) 80000