کتاب > آشنایی با عرفان و تصوف

توضیحات کتاب

این کتاب از مجموعه "عرفان در زمانه و زندگی ما" است. این مجموعه،گزینشى موضوعى از سخنرانی‌ها و مواعظ جناب آقاى دکتر نور علی تابنده است که از اواخر سال 1375 متناسب با اوضاع زمانه و سوالات مطرح شده، در مجالس عمومی عرفانی، بیان شده‌ است. انتخاب سخنرانی‌ها و عناوین آن‌ها همه به سلیقه تدوین‌کنند‌گان رساله‌هاست ولى حتی‌المقدور سعی شده که مطالب با کم‌ترین دخل و تصرف باشد تا سادگی و روانی لحن بیان محفوظ بماند.

جزئیات کتاب

شماره 11178
رده بندی مجموعه عرفان در زمانه و زندگی ما
نویسنده حاج دکتر نورعلی تابنده
قیمت (تومان) 40000