کتاب > مجموعه مقالات فقهی و اجتماعی

توضیحات کتاب

مجموعه مقالات فقهی و اجتماعی شامل مجموعه مقالاتی از جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده درباره مسائل فقهی و اجتماعی است که نشان‌دهنده عمق دانش و درک مؤلف محترم نسبت به مسایل مطروحه می‌باشد. عناوین برخی از مقالات بدین قرار است: کنترل تولید انسان، مباحثی در مورد حقوق خانواده، هویت ملی اسلامی در آسیای میانه، ایران فرهنگی ایران_سیاسی، قصاص و دیه، معامله بر مال غیر یا معامله فضولی، گریز مردم از وقف و رعایت قانون در محاکمات.

جزئیات کتاب

شماره 11169
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوب علیشاه)
قیمت (تومان) 170000