کتاب > مجموعه مقالات حقوقی واجتماعی

توضیحات کتاب

مجموعه مقالاتی است که در تاریخ‌های مختلف در جراید درج شده بود. مولف محترم با لطافت و عمق نگرش عرفانی و احاطه به مسائل حقوقی و اجتماعی این مقالات را به تناسب زمان منتشر کرده‌اند. در این مقالات از بسیاری اشخاص و یا بسیاری تصمیمات حقوقی و اجتماعی ذکری شده است که توجه به تاریخ نگارش آن و تحولات بعدی می‌تواند راهگشای آیین خصوصا برای قوه قضاییه باشد.

جزئیات کتاب

شماره 11168
رده بندی فقهی اجتماعی
نویسنده حاج دکتر نورعلی تابنده
قیمت (تومان) 170000