کتاب > شیخ ابوالقاسم گُرّکانی

توضیحات کتاب

شیخ ابوالقاسم گُرّکانی طوسی از بزرگان عرفان و تصوّف در قرن پنجم هجری و جانشین معنوی شیخ ابوالقاسم مغربی است. وی پس از وفات در تربت حیدریه مدفون شد و آرامگاهش از ایام قدیم نزد اهالی محل به عنوان مکانی مقدّس و صاحب آن به مجیب الدعوات مشهور بوده و مردم به آن متوسل می‌شوند. این مقبره برروی تپه‌ای قرار داشت که تقریباً مخروبه شده بود تا اینکه به مساعدت شادروان حاج سلطان‌حسین تابنده(رضاعلیشاه) که از بزرگان طریقه نعمت اللهیه در دوره اخیر بوده‌اند با نصب سنگ قبری جدید و احداث بنا و دیوارکشی به صورت مجهز و معموری در آمد. گنبد جدید آن نیز به رنگ آبی و بسیار زیبا کاشی کاری شده به طوری که به عنوان یک اثر نفیس فرهنگی – تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

جزئیات کتاب

شماره 11167
رده بندی تذکره عرفا
نویسنده علی محمد صابری
قیمت (تومان) 110000