کتاب > ماجرا در ماجرا

توضیحات کتاب

کتاب ماجرا در ماجرا مجموعه‌ای متفرق از مقالات بیست ساله آقای علیرضا ذکاوتی قراگزلو است که در نشریات مختلف به چاپ رسیده است. وی در این مقالات گردش و سیر پانزده قرن اندیشه عقلی و نقلی در عالم اسلام را با تأکید خاص بر ایران دنبال کرده است; گردشی که هم طولی و تاریخی است و هم عرضی و تطبیقی و هم عمقی و انتقادی و تقریبا از یک قرن به ظهور اسلام تا زمان ما را شامل می‌شود. این سیر با اشاره به کانون‌های مانوی و بودایی و مسیحی گنوسی و حنفا شروع می‌شود و با نشان دادن پیدایش جوانه‌های تجدد و راه یافتن اندیشه‌های نوین به عرصه تفکر ما از قرن سیزدهم و چهاردهم هجری پایان می‌یابد.

جزئیات کتاب

شماره 11164
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده علیرضا ذکاوتی قراگوزلو
قیمت (تومان) 360000