کتاب > عرفانیات(مجموعه مقالات عرفانی)

توضیحات کتاب

این کتاب شامل مجموعه مقاله‌های عرفانی مولف است که طی پانزده سال در نشریات مختلف به صورت پراکنده منتشر شده بود و در کتاب حاضر جمع‌آوری شده است. با وجود تنوع مقالات، انسجام دورنی و نگرش یگانه‌ای به آن‌ها حاکم است و ترتیب زمانی و موضوعی مقالات، خواننده را در تاریخ عرفان ایران طی چندین قرن سیر می‌دهد و غالباً مهمات یک مقاله در مقاله‌ای دیگر روشن می‌شود. مولف محقق در این کتاب کندوکاوی علمی در میراث عظیم عرفانی اسلام انجام می‌دهد.

جزئیات کتاب

شماره 11158
رده بندی تحقیقات عرفانی
نویسنده علیرضا ذکاوتی قراگوزلو
قیمت (تومان) 180000