کتاب > سفر به مبدأ

توضیحات کتاب

موضوع این کتاب، مباحثی دربارة عرفان در گفتگو با دکتر محمود ارول قلیچ است. او در بخش اول کتاب مباحثی دربارة مبدأ هستی و مبانی عرفانی آن، برگرفته از قرآن و سنت مطرح می‌کند. در ادامه، مفهوم انسان کامل از دیدگاه قرآن و شرایط هدایت شوندگان در این کتاب آسمانی را ذکر می‌کند. سپس مباحث عرفانی مربوط به رشد معنوی، سلوک، راهیابی به اسرار خلقت، کمال انسان و... را توضیح می‌دهد. هدف از این گفتگو، تلاش برای انطباق اندیشه بزرگان سنت عرفانی بر انسانیت معاصر، به ویژه بر زندگانی مسلمانان است.

جزئیات کتاب

شماره 11151
رده بندی تحقیقات عرفانی
نویسنده محمود ارول قلیج
قیمت (تومان) 110000