کتاب > رساله رفع شبهات

توضیحات کتاب

این کتاب یکی از آثار حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی، رضاعلیشاه، است که در آن به شبهات مطرح شده از سوی مخالفین طریق عرفان و تصوف به نحو علمی و با توجه به آیات قرآن و روایات پاسخ داده شده است؛ موضوعاتی چون بدعت، بیعت، مهدویت، اخباری که در ذمّ تصوف آمده¬اند و...

جزئیات کتاب

شماره 11145
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
قیمت (تومان) 160000