کتاب > رسالۀ ردّ پادری

توضیحات کتاب

این کتاب تصحیح رساله‌ای از مرحوم "حاج محمد حسین حسین علیشاه اصفهانی " عارف و فقیه بزرگ اوایل دوره‌ی قاجار است. ایشان این رساله را در جواب ردیه‌ی " هنری مارتین" - مبلغ مسیحی انگلیسی و پیرو مذهب پروتستان - بر اسلام نگاشته است که از جنبه‌های گوناگون اثر مهمی به شمار می‌رود.

جزئیات کتاب

شماره 11144
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج محمد حسین حسین علیشاه اصفهانی
قیمت (تومان) 170000