کتاب > ده سخنرانی

توضیحات کتاب

سنت وعظ و سخنرانی از سنت هایی است که مشایخ بزرگ عرفان برای ارشاد و تذکر مردم معمول می داشتند. مجالس ابوسعید ابوالخیر، شیخ احمد غزالی و مولوی از این قبیل است که مکتوب شده و به ما رسیده است. جناب حاج سلطانحسین تابنده نیز بنا بر همین سنت مرضیه در شب های 21 رمضان و سحرهای عاشورا به منبر رفته و سخنرانی می کردند. کتاب ده سخنرانی منتخبی از سخنرانی های ایشان است که در ده منبر ایراد شده، موضوع اصلی آنها عرفانی است و مطالب مهم دینی از قبیل معراج، معاد، ولایت، رویت حق و گناه را دربر دارد. این سخنرانی ها که ابتدا ضبط و سپس تحریر شده اند، با اصلاحات مختصری در این کتاب جمع شده اند. نثر کتاب بنا بر میل مؤلف دانشمند، به همان زبان نطق منبری است. چاپ اول این کتاب همراه با دو زندگینامه به قلم مرحوم آقای حاج سید هبة الله جذبی و مقدمه ای از خود ناطق محترم، اولین بار در سال 1361 منتشر شده است.

جزئیات کتاب

شماره 11140
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
قیمت (تومان) 360000