کتاب > درآمدی بر تحولات تاریخی سلسلۀ نعمت اللهیه در دوران اخیر

توضیحات کتاب

سلسله جلیله نعمت‌الهیه فراگیرترین و کهنسال‌ترین طریقه تصوف و پیرو تشیع اثنی‌عشری است که به خصوص در ایران و سپس در هندوستان و ممالک عربی مرجع و راهنمای جمع کثیری از شیعیان و مسلمانان و جویندگان انوار حقیقت است. در این کتاب تاریخچه تحولات و انشعابات این طریقه مورد بررسی قرار گرفته است.

جزئیات کتاب

شماره 11139
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده سید مصطفی آزمایش
قیمت (تومان) 140000