کتاب > حکایت های عرفانی

توضیحات کتاب

در این کتاب 201 داستان و حکایت عرفانی در هفت بخش و با عناوین «و چنین آغاز شد»، «چنین ادامه یافت»، «میراث‌دهندگان و میراث‌بران»،«کِشت‌ها و برداشت‌ها»، «دقایق و نازک‌کاری‌ها»، «گشایش‌ها و تنگناها» و «حقیقت راز: توحید» به نگارش درآمده است. این مجموعه با نگاهی عرفانی و ادبی به مقوله داستانگویی عرفانی پرداخته است.

جزئیات کتاب

شماره 11127
رده بندی عرفان و هنر
نویسنده قاسم هاشمی نژاد
قیمت (تومان) 350000