کتاب > جذبات الهیه

توضیحات کتاب

1. جذبات الهیه منتخبی است از کلیات شمس‌الدین تبریز با مقدمه و شرح و تصحیح غزلیات مولوی که به وسیله مرحوم شیخ اسدالله ایزدگشسب متخلص به شمش نگارش و گردآوری گردید و در سال 1319 هجری شمسی برای اولین بار به چاپ رسیده است. مولف در این کتاب برای اغلب غزلیات مولانا عناوین عرفانی مناسب اختیار کرده است و هم‌چنین آیات، اخبار و احادیث مطابق با مضامین غزلیات را ذکر کرده است در انتهای کتاب در فصلی به پیوست حین تفسیر اشعار مولانا کلیه صنایع و محسنات بدیعی و لطایف و ظرایف صوری و معنوی غزلیات توسط مولف تشریح شده است. مولف شرح حال جامع و مفیدی نیز از بزرگان معاصر مولانا فراهم کرده است. برای چاپ جدید این کتاب، استاد فقید دکتر باستانی پاریزی مقدمه عالمانه‌ای نوشته‌اند.

جزئیات کتاب

شماره 11125
رده بندی ادبیات عرفانی
نویسنده شیخ اسدالله ایزدگشسب
قیمت (تومان) 400000