کتاب > تاریخ وجغرافیای گناباد

توضیحات کتاب

گناباد از شهرستانهای بسیار قدیمی ایران است ؛ که قدمتش به پیش از اسلام میرسد. در زمان حیات مرحوم حاج ملا سلطان محمد بیدختی گنابادی ملقب به " سلطان علیشاه" که از شخصیتهای مشهور قرن ۱۴ هجری قمری بودند ، شهرت یافت. سکونت ایشان در بیدخت گناباد در منصب قطبیت سلسلهی نعمت الهی ، موجب شد که مرکز تصوف و عرفان در ایران گردد . این کتاب به جهت تحقیق علمی جغرافیایی و تاریخی دقیق و مستند است ، و تمام مطالب مربوط به موضوع ، مورد نظر و بررسی قرار گرفته است.

جزئیات کتاب

شماره 11121
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
قیمت (تومان) 400000