کتاب > بشارة المومنین

توضیحات کتاب

یکی از نوشته¬های قطب سلسله نعمت¬اللهی، جناب حاج سلطانمحمّد گنابادی است.در این کتاب به جنبه ولایت حضرت رسول(ص) و ائمه اطهار(ع) پرداخته و با توجه به آیات قرآن بر حقانیت ولایت ایشان تأکید شده است. همچنین در این کتاب به اوصاف، اقسام و مناقب شیعیان اشاره شده و درباره مراتب ولایت سخن گفته شده است. این کتاب پیشتر نیز بارها به چاپ رسیده است.

جزئیات کتاب

شماره 11117
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج ملا سلطان محمد بیدختی گنابادی
قیمت (تومان) 360000