کتاب > هنر و زیبایی در عرفان ایران

توضیحات کتاب

در این کتاب، به بررسی تأثیر متقابل عرفان و هنر پرداخته شده است. کتاب حاضر، مجموعه‌ای است از بیست مقاله پیرامون هنر و زیبایی و تأثیر آن در عرفان که بنابر موضوع در پنج فصل طبقه‌بندی گردیده‌اند. «عرفان، هنر، و زیبایی»؛ «عرفان، هنر و پیشه»؛ «عرفان، شعر و موسیقی»؛ «عرفان و هنر هنرهای بصری»؛ و «عرفان و معماری» پنج مبحث عمدة این مقاله‌ها هستند. از مقاله‌های مندرج در کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: «فریتهوف شوئون و معنای زیبایی/ دکتر سعید بینای مطلق»؛ «هنر، صنعت و دین/ فوبیون بائرز»؛ «تأملی در باب معنای روحانی کار/ سیدحسن آذرکار»؛ «شعر عارفانة محض و شعر رندانه و عاشقانه در ثنای نعمت‌الله‌ولی/ دکتر نصرالله پورجوادی»؛ «بررسی مواردی از آداب صوفیه از نظر فقهی/ علی آقانوری»؛ «هنر خوش‌نویسی و نسبت آن با موسیقی اصیل ایرانی/ آریاسب دادبه» و «معماری ذاکرانه: یادداشتی در مناسبات عملی ذکر با معمار و فصل معماری/ دکتر مهرداد قیومی بیدهندی».

جزئیات کتاب

شماره 11189
رده بندی عرفان و هنر
نویسنده لادن اعتضادی
قیمت (تومان) 120000