کتاب > نخبة العرفان عن آیات القرآن و تفسیرها

توضیحات کتاب

سرچشمه این کتاب ابیات مثنوی و کلیات شمس است که مرحوم استاد هادی حائری به تناسب معنای آیات در یک ماه رمضان حدود سال ١٣٣٠ شمسی در حاشیه قرآن مجید نوشته بود و همین حاشیه نویسی قرآن مجید توسط ایشان مرجع کتاب گردید. "نخبة‌العرفان" فضل تقدم در تطبیق ابیات مثنوی با قرآن را دارد و از چند جهت دیگر دارای اهمیت است: تنظیم و ترتیب مطالب براساس قرآن مجید است، یعنی در واقع ابیات مثنوی با قرآن منطبق شده است و دیگر اشعاری از کلیات شمس نیز در این تطابق آورده شده است.

جزئیات کتاب

شماره 11188
رده بندی ادبیات عرفانی
نویسنده هادی حائری
قیمت (تومان) 300000