کتاب > رسائل العقائد المجذوبیه(مجموعه هفت رساله عرفانی)

توضیحات کتاب

العقائد المجذوبیه اثری است از جناب حاج محمدجعفر کبودرآهنگی (مجذوب علیشاه همدانی), از علما و فقهای بزرگ عصر قاجار و قطب سلسله نعمت‌اللهیه, که آن را برای اثبات عقیده‌ خویش و در پاسخ به مخالفان نگاشته‌اند. مؤلف محترم در این رساله, شرحی از زندگی و تحصیلشان را آورده تا مخالفان بدانند که نزد کسانی که مقبولند، درس خوانده‌اند. ایشان در این رساله با استناد به آیات قرآن و احادیث, از باورشان به پیشوایان چهارده‌گانه معصوم(ع)، مداومت بر خواندن دعاهای مأثور از ایشان و متابعت محض آنان سخن گفته‌اند.

جزئیات کتاب

شماره 11147
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج محمد جعفر کبودر آهنگی(مجذوب علیشاه)
قیمت (تومان) 130000