کتاب > بستان السیاحه

توضیحات کتاب

این کتاب یکی از مهم‌ترین سفرنامه‌های نگاشته شده در دوارن قاجار است که نگارنده آن، طی ۳۶ سال، بخش اعظم قاره آسیا، آسیای دور، جزایر پایین خط استوا، بخشی از اروپا و قسمتی از آفریقای شمالی را در نوردیده و دیده‌ها و شنیده‌های خویش را بصورت مکتوب و در قالب این سفرنامه گزارش کرده است. لازم به ذکر است که کتاب حاضر، اولین مجلّد از مجموعه ۳ جلدی «بستان السیاحه» به شمار می‌آید.

جزئیات کتاب

شماره 11116
رده بندی سفرنامه
نویسنده حاج زین العابدین شیروانی(مست علیشاه)
قیمت (تومان) 3000000